• ekologická likvidace všech typů vozidel
  • autovrakoviště - prodej použitých autodílů

V případě, že vaše vozidlo dosloužilo a vy se ho hodláte definitivně zbavit, měli byste postupovat podle platného ZÁKONA O ODPADECH, který definuje povinnost posledního vlastníka autovraku zapsaného v Registru vozidel k jeho ekologické likvidaci. Pokud chcete předejít nepříjemnostem s úřady, je v zájmu každého majitele automobilu jeho včasná a ekologicky nezávadná likvidace.


Dle zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech:

  • Je každý, kdo se zbavuje autovraku, povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání, odstraňování a pro likvidace autovraků.
  • Náklady spojené s likvidací nevyzvednutého odstaveného automobilu, který musel být zlikvidován jako autovrak je povinen uhradit obci posledni vlastník vozidla.

Naše firma disponuje potřebnými platnými certifikáty a povoleními. Vystavíme Vám doklad o ekologické likvidaci vašeho vozidla.Na jeho základě bude vozidlo trvale vyřazeno z registru.


Tuto skutečnost si můžete ověřit i v oficiálních seznamech Ministerstva životního prostředi nebo na stránkách Olomouckého kraje.

Vrakujeme:

  • osobní a užitková vozidla
  • nákladní vozidla
  • přívěsy a návěsy
  • stavební a zemědělskou techniku